Новини

Звернення Митрополита Епіфанія (8 березня 2022 р.) UA/EN

08 Березня 2022

Дорогі брати і сестри!

Моє звернення сьогодні присвячене кровоточивій, болючій, страшній рані на тілі нашого народу – мирним мешканцям, які зараз тяжко страждають від російської агресії.

Харків, Чернігів, Ірпінь, Буча, Гостомель, численні міста і села в Київській, Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях, на Херсонщині, Житомирщині, Миколаївщині та в інших регіонах України щоденно піддаються варварським атакам російських військ. Для цього використовуються ракетні та бомбові удари з повітря, обстріли звичайною та реактивною артилерією.

Ворог цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру, знищує житлові будинки, вбиває та залякує мирне населення. Попри заяви й домовленості лише сьогодні вперше частково вдалося встановити так звані «зелені коридори» в окремих місцях для вивозу біженців та завезення продуктів, ліків, води.

Особливо жахливою є ситуація у Маріуполі, блокованому російськими військами.

Я розумію, що немає практичного сенсу звертатися до російських окупантів, тому лише хочу попередити їх, що за пролиту кров, за страждання і сльози, за зруйновані життя кожен з них особисто дасть відповідь перед Богом і отримає обіцяне Господом немилосердне покарання у геєні вогненній за свою злочинну немилосердність.

Я звертаюся до міжнародного співтовариства: український народ хоче зрозуміти, для чого існує система міжнародного права, для чого існують ООН, ОБСЄ, для чого щороку 8 травня повторюються слова «Ніколи знову»? Адже сьогодні норми права розтоптані, Росія відверто знущається з механізмів ООН та ОБСЄ, а все, про що ми читали і чули від свідків подій Другої Світової війни – в Європі відбувається знову.

Тому я від сотень тисяч мешканців Маріуполя, Харкова, Чернігова, Гостомеля, Ірпеня, Бучі та інших, кого зараз продовжують вбивати російські війська, підношу свій голос і закликаю держави та міжнародні інституції: дійте! Дійте так, щоби Росія негайно зупинила варварське знищення українських міст і сіл та їхніх мешканців.

З болем у серці я підношу молитви за жертв російського державного тероризму, прошу у Господа, Його Пречистої Матері і всіх святих для них допомоги, захисту, оборони. Я молюся за спокій душ невинно загиблих. До цієї молитви закликаю і всіх людей доброї волі.

Нехай Всевишній, як Праведний Суддя, зглянеться на страждання народу українського і винесе суд Свій над немилосердними вбивцями! Нехай гнів Божий і відплата невідворотна, обіцяна для душогубців, впаде на них!

Бажаю українським воїнам, Президенту і всій державі, нашому народу з допомогою Господа досягти перемоги над агресором та справедливого миру.

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

———————————

March 8, 2022

Appeal of The Primate of The Orthodox of Ukraine,
His Beatitude Metropolitan Epiphaniy

Dear Brothers and Sisters!

My appeal today is dedicated the the bleeding, painful and severe wound on the body of our Nation – the peaceful population, which is suffering due to the Russian aggression.

Kharkiv, Chernihiv, Irpin, Bucha, Hostomel and many other cities and villages in the Kyiv, Sumy, Kharkiv, Donets and Luhansk oblasts, in Kherson, Zhytomyr, Mykolaiv and other regions of Ukraine, are under the barbaric daily attack of the Russian armed forces. They are utilizing rocket and bomb attacks from the air as well as conventional artillery.

The enemy is intentionally ruining the infrastructure, destroying civilian dwellings and is killing and terrorizing the peaceful population. Recent announcements and agreements have only today begun to allow for so-called “ green corridors” in certain cities to allow for the movement of refugees and allow the delivery of products, medicine and water.

Especially awful is the situation in Mariupol, which is blocked by Russian forces.

I understand that there is no practical sense in addressing the Russian occupiers, so I only wish to inform them , for all of the spilled blood, for the suffering and tears, for the ruined lives, each of them will personally have to answer before God and will receive as promised by God, no mercy and eternal suffering for their crimes and unmerciful actions.

So today, I am reaching out to our international circle of friends: the Ukrainian people would like to understand, why is there a system of international law, why do the United Nations, Organization for Security and Cooperation in Europe exist, why are the words “Never Again” reiterated every May 8th? Today the legal forms are being trampled, Russia is intentionally mocking the mechanisms of the U.N. and OSCE, and all that we have read and heard from the witnesses of World War II in Europe is occurring again.

Therefore, I on behalf of the thousands of people living in Mariupol, Kharkiv, Chernihiv, Hostomel, Irpin, Bucha and others, who are continue to be murdered by Russian armed forces, am raising my voice and I call upon all nations and international institutions to: TAKE ACTION! Take action so that Russia immediately stops the barbaric ruination of Ukrainian cities, villages and their population.

With pain in my heart, I raise prayers for the casualties of Russian national terrorism, I ask that God, His Mother the Virgin Mary and all the saints, provide them help, protection and defense. I pray for the souls of the innocent who have perished. I ask that all people of good will join in these prayers.

Let Almighty God, as The Righteous Judge, look at the suffering Ukrainian Nation and bring his judgement on the unmerciful murderers! Let the anger of God and inescapable retribution that is promised to these lost souls be upon them!

I wish the Ukrainian armed forces, The President our Nation and all of its people, with the help of God, to reach victory over the aggressor and true peace.

O Great God Eternal! For us Ukraine do protect!