Новини

Українська Православна Церква засуджує прояви «мови ненависті» (+English version)

09 Квітня 2019

Дорогі браття та сестри!

Останні кілька місяців непрості обставини, в яких перебуває наша країна, ускладнилися через суперечки в суспільстві та в засобах масової інформації навколо питання вибору Глави держави. Передвиборчий період позначений високою емоційною напруженістю.

З жалем і смутком маємо визнати, що не завжди втриматися від зайвих негативних емоцій у публічному просторі вдається й священнослужителям Помісної Української Православної Церкви.

У зв’язку з цим підкреслюємо, що особиста думка окремих священників щодо того чи іншого суспільно-політичного питання не є відображенням офіційної позиції всієї Помісної Української Православної Церкви.

Наголошуємо: Церква закликає вірних в дусі християнської відповідальності утримуватися у спілкуванні від агресії. Хотілося б нагадати слова з Євангелія: «Кажу ж вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день судний» (Мф. 12:36). Це стосується не лише слів сказаних вголос, але й надрукованих на папері чи текстів в електронному вигляді, які розповсюджуються через мережу «Інтернет».

«Тому, вiдкинувши неправду, говорiть правду кожний ближньому своєму, бо ми члени один одному. Гнiваючись, не грiшiть: нехай сонце не заходить у гнiвi вашому; i не давайте мiсця дияволовi» (Еф. 4:25-27) — навчає нас Слово Боже.

Кожен має право на власну думку та позицію, особливо коли йдеться про відповідальність за майбутнє України, однак священнослужителі повинні висловлювати свої погляди конструктивно, пам’ятаючи про духовну відповідальність та покликання надавати іншим добрий приклад у словах і справах.

Прес-служба Київської Митрополії

Української Православної Церкви (ПЦУ)

 

 

Dear brothers and sisters!

 

Over the last few months, the difficult circumstances, in which is our country, have become more complicated because of disputes in society and in the media around the issue of the election of the Head of our State. The pre-election period is marked with high emotional tension.

With regret and sadness we must admit that it is not always possible for the clergy of the Local Ukrainian Orthodox Church to refrain from excessive negative emotions in the public space.

In this regard, we emphasize that the personal opinion of certain priests regarding a particular socio-political issue is not a reflection of the official position of the entire Local Ukrainian Orthodox Church.

We emphasize: The Church calls on the faithful in the spirit of Christian responsibility to refrain from aggression in communication. We would like to remind the words of the Gospel: “I say to you, that every empty word that men say, they will answer the judgment day” (Matthew 12:36). This applies not only to the words spoken aloud, but also to those printed on paper or electronically transmitted texts distributed through the Internet.

 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body.  In your anger do not sin: Do not let the sun go down while you are still angry,  and do not give the devil a foothold” (Еph. 4:25-27)   – teaches us the Word of God.

Everyone has the right to his own opinion and position, especially when it comes to responsibility for the future of Ukraine, but the clergy must express their views constructively, remembering the spiritual responsibility and calling to give others a good example in words and deeds.

 

Press service of the Kyiv Metropolis

Ukrainian Orthodox Church (OCU)