Новини

UA/PL ДОКУМЕНТ: Митрополит Київський Епіфаній надіслав листа до Митрополита Варшавського Савви

19 Серпня 2022

Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відповідно до Рішення Священного Синоду Православної Церкви України надіслав листа до Блаженнійшого Савви, Митрополита Варшавського і всієї Польщі, щодо скарг на Православну Церкву України, які від Польської Автокефальної Православної Церкви надходять до Вселенського Патріархату.

Текст листа був затверджений Священним Синодом:

Блаженнійшому Савві,
Митрополиту Варшавському і всієї Польщі,

Предстоятелю Польської Автокефальної Православної Церкви

Ваше Блаженство!

За дорученням Священного Синоду Православної Церкви України звертаюся до Вас у зв’язку зі скаргами, які з боку духовенства очолюваної Вами Церкви спрямовуються до Вселенського Патріархату проти Православної Церкви України.

Як Вам відомо на підставі рішень Вселенського Патріархату, Постанов Об’єднавчого Собору в Святій Софії Київській 15 грудня 2018 р., а також Патріаршого і Синодального Томосу про автокефалію Православної Церкви України від 6 січня 2019 р. в Україні канонічно створена і визнана, як автокефальна Церква-Сестра, Православна Церква України, яка внесена 15-ою до Диптиху Церков. Ієрархія та духовенство ПЦУ мають безсумнівне канонічне достоїнство.

Тому ми не бачимо жодної канонічної підстави, окрім суб’єктивної упередженості, яка би перешкоджала встановити між нашими Помісними Церквами звичайний порядок спілкування. На жаль до нинішнього часу з боку Польської Автокефальної Православної Церкви ми не отримали ані відповіді на надіслані нами Мирні грамоти, ані пропозицій щодо діалогу з метою роз’яснити всі питання, які взаємно виникли і продовжують виникати.

Таке прикре становище погіршилося у зв’язку з упередженим ставленням значної частини духовенства очолюваної Вашим Блаженством Церкви до кліру і вірних ПЦУ, які вимушено як біженці опинилися в Польщі, рятуючись від страждань і загроз розв’язаної Росією проти України війни. З болем ми отримуємо свідчення про численні приклади того, як ієрархи і духовенство ПАПЦ не тільки відмовляють у співслужінні священикам ПЦУ, але відмовляють їм навіть у причасті, ставлячись як до нехристиян.

Відтак, бувши «гнаними в одному місці вони йдуть в інше», знаходячи братню допомогу, підтримку і розуміння в Католицькій Церкві, яка надає їм приміщення для звершення богослужінь та церковної діяльності.

У зв’язку з цим нам абсолютно незрозумілими є скарги з боку ієрархів і кліриків ПАПЦ до Вселенського Патріархату на контакти духовенства ПЦУ з Католицькою Церквою. Якщо Ваше Блаженство чи клір ПАПЦ мають щось спитати нас – ми готові до братнього діалогу. Православна Церква України є автокефальною Помісною Церквою, а не частиною чи структурою Вселенського Патріархату, тому всі питання, які стосуються ПЦУ – просимо найперше ставити перед нами.

Як Помісна Церква-Сестра ми шануємо і поважаємо канонічний порядок та права Вашої Святої Помісної Церкви. Тому підкреслюємо, що церковна діяльність, яку здійснюють на тимчасовій основі серед українських біженців наші клірики є вимушеною, адже іншого способу задовольнити духовні потреби Ваша Свята Церква їм не запропонувала і не пропонує.

Ваше Блаженство!

Я особисто та наша Помісна Церква відкриті до братнього конструктивного діалогу і до пошуку розв’язання всіх питань. Очікуємо на таку ж відкритість з боку ПАПЦ.

Запевняю Вас у своїх молитвах.

З любов’ю у Христі –

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України,

Предстоятель Православної Церкви України

Також подаємо текст листа польською мовою:

Jego Eminencji,
Wielce Błogosławionemu Sawie, Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski
Zwierzchnikowi Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Wasza Eminencjo!

Na zlecenie Świętego Synodu Kościoła Prawosławnego Ukrainy zwracam się do Was w związku z skargami, które ze strony kleru, stawanej na czele Wami Cerkwi, skierowują się do Ekumenicznego Patriarchatu przeciw Kościołowi Prawosławnemu Ukrainy.

Jak Wam wiadomo, na mocy decyzji Ekumenicynego Patriarchatu, Uchwał Zjednoczeniowego Soboru w Świętej Sofii Kijowskiej 15 grudnia 2018r., a także Patriarszego i Synodalnego Tomosu o autokefalii Kościoła Prawosławnego Ukrainy od 6 stycznia 2019 r. w Ukrainie w kanoniczny sposób stworzona i przyznana, jako autokefaliczna Cerkiew-siostra, Kościół Prawosławny Ukrainy, który jest wymieniany na 15-m miejscu w Dyptychu autokefalicznych Cerkwi prawosławnych. Hierarchia i kler KPU(ПЦУ) mają niewątpliwą kanoniczną godność.

Toż, nie widzimy żadnej kanonicznej podstawy, oprócz subiektywnego uprzedzenia, która by przeszkadzała ustalić między naszymi lokalnymi Cerkwiami zwykły tryb obcowania.

Na żal do dzisiejszego czasu ze strony Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego nie otrzymaliśmy ani odpowiedzi na nadesłane nami Pokojowe listy, ani propozycji dotyczącej dialogu w celu wytłumaczyć wszystkie pytania, które nawzajem powstały i przedłużają powstawać.

Taki przykry stan pogorszył się w związku ze stronniczym stosunkiem znacznej części kleru, stawanej na czele Waszą Eminencjо Cerkwi, ku klerowi i wiernych KPU(ПЦУ), które wymuszono, jako uchodźcy, znaleźli się w Polsce, ratując się od cierpień i zagrożeń rozwiązanej Rosją przeciw Ukrainy wojny. Z bólem otrzymujemy świadczenie o dużej ilości przykładów tego, jak hierarchowie i kler PAKP nie tylko odmawiają uczestnictwa w spólnej służbie kapłanom KPU(ПЦУ), lecz odmawiają im nawet w komunii, odnosząc się do nich jak do niechrześcijan.

Zatem, będąc “prześladowanymi w jednym miejscu oni idą do innego”, znajdując braterską pomoc, wsparcie i rozumienie w Kościele Katolickim, który nadaje im pomieszczenie dla odbywania nabożeństw i kościelnej działalności.

W związku z tym nam absolutnie niezrozumiałe są skargi z boku hierarchów i kleru PAKP do Ekumenicznego Patriarchatu na kontakty kleru KPU(ПЦУ) z Kościołem Katolickim. Jeżeli Wasza Eminencjо czy kler PAKP mają o coś spztać nasjesteśmy przygotowani do braterskiego dialogu. Kościół Prawosławny Ukrainy jest autokefaliczną lokalną Cerkwią, a nie częścią czy strukturą Ekumenicznego Patriarchatu, dla tego, wszystkie pytania, które dotyczą KPU(ПЦУ) – prosimy najpierw stawiać przed nami.

Jako lokalna Cerkiew-siostra czcimy i poważamy kanoniczny tryb i prawa Waszej Świętej Cerkwi.

Toż podkreślamy, że kościelna działalność, którą spełniają na tymczasowej podstawie wśród ukraińskich uchodźców nasi kapłani jest wymuszona, przecież innego sposobu usatysfakcjonować duchowne potrzeby
Wasza Święta Cerkiew im nie zaproponowała i nie proponuje.

Wasza Eminencjo!

Nasza lokalna Cerkiew i ja osobiście jesteśmy otwarci do braterskiego konstruktywnego dialogu oraz do poszukiwania rozwiązania wszystkich pytań. Oczekujemy na taką samą otwartość ze strony PAKP.

Zapewniam Was w swoich modlitwach.

Z miłością w Chrystusie –

Еpifanij

Metropolita Kijowski i całej Ukrainy,

Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego Ukrainy.

Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)