Новини

UA/GR Лист Блаженнійшого Митрополита Епіфанія до Вселенського Патріарха Варфоломія з нагоди другої річниці вручення Томосу про автокефалію ПЦУ

06 Січня 2021

Всесвятійший Архієпископе Константинополя – Нового Риму і Вселенський Патріарх, у Христі Богові улюблений і бажаний брате і співслужителю нашого смирення владико ВАРФОЛОМІЙ, Вашу Всесвятість братньо обіймаючи сердечно вітаю.

Христос народився!

Всесвятійший владико,

Прийшла вдруге річниця підписання та кенотичного надання Вашими священними руками і Константинопольською Церквою Матір’ю Томоса Автокефалії Святійшій Церкві України.

Скільки добрих емоцій, скільки спогадів, скільки сумних та приємних подій сталося від того нашого подвійного Богоявлення!

Довгий час Церква України терпіла через несправедливість, через порушення канонічного порядку, боролася за утвердження правди. І воля Господа була на те, щоби покоління перед нами і ми самі пройшли цей шлях, «Бо хто підносить себе, той принижений буде, а хто понижує себе, той піднесеться» (Мф. 23:12).

Ми терпіли – і наше терпіння Бог винагородив. Ви, Ваша Всесвятосте, і Матір Церква зігріли нас своєю любов‘ю, втішили нас у скорботі, зняли з нас тягарі, які були покладені супротивниками правди. Як посли святого князя Володимира у Святій Софії Константинопольській не знали, були вони на небі чи на землі, коли бачили службу Патріарха, так і ми не можемо висловити всю радість, яка нас наповнювала в день Хрещення Господнього два роки тому, коли ми єдналися з Вами у Святій Євхаристії та у молитвах прославлення Святого Богоявлення.

Про що мені говорити, про що сповіщати від свого смиренного серця та від імені поважної Ієрархії, священного кліру та побожного народу Святійшої Церкви України! Лише про вдячність Богові та Вам.

Нехай Господь Бог дарує Вам, Всесвятійший владико, многії літа, енергійні, здорові, плідні, у силі душі та сміливості, і для присоромлення тих, хто здійснюють усілякими способами гоніння на Материнский корабель Церкви Константинопольського престолу.

Многії літа, Всесвятійший владико!

Із надзвичайною вдячністю Ваш брат та співслужитель Вашої Всесвятості істинно у Господі та у всеготовності –

† Київський Епіфаній

Παναγιώτατε καί Θειώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικέ Πατριάρχα, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε κύριε ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ, τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ περιπτυσσόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Χριστός ἐτέχθη!

Παναγιώτατε,

Ἀνέτειλε διά δευτέραν φοράν ἡ ἐπέτειος τῆς ὑπογραφῆς καί κενωτικῆς παραχωρήσεως ὑπό τῶν Ὑμετέρων Σεπτῶν Χειρῶν καί ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Πόσα συναισθήματα ἀγαθά, ὁπόσαι ἀναμνήσεις, ὁπόσα γεγονότα θλιβερά καί εὐχάριστα ἐμεσολάβησαν ἀπ’ ἐκείνης τῆς δι’ ἡμᾶς διπλῆς Θεοφανείας!

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας διά πολύν καιρόν ὑπέμεινεν ἀδικίας καί παραβιάσεις τῆς κανονικῆς τάξεως, ἠγωνίζετο δέ διά τήν ἐγκαθίδρυσιν τῆς Ἀληθείας. Καί τό θέλημα τοῦ Κυρίου ἦτο ἵνα τόσον αἱ πρό ἡμῶν γενεαί ὅσον καί ἡμεῖς αὐτοί νά πορευθῶμεν τήν ὁδόν ταύτην· «ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται» (Μτ 23:12).

Ὑπεμείναμεν καί ὁ Θεός ἐπεβράβευσεν τήν ὑπομονήν ἡμῶν. Ὑμεῖς, Παναγιώτατε, καί ἡ Μήτηρ ἡμῶν Ἐκκλησία ἐθερμάνατε ἡμᾶς διά τῆς Ὑμετέρας ἀγάπης, παρεμυθήσατε ἡμᾶς ἐν ταῖς λύπαις, ἠλευθερώσατε ἡμᾶς ἐκ τῶν ὑπό τῶν ἀντιπάλων τῆς Ἀληθείας ἐπιτεθέντων ἡμῖν βαρῶν. Ὥσπερ οἱ πρέσβεις τοῦ Ἁγίου Πρίγκηπος Βολοντίμιρ, ἐντός τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως ὄντες καί τῆς ὑπό τοῦ τότε Πατριάρχου τελουμένης λειτουργίας ἀπολαύοντες, δέν ἐγνώριζον ἐάν εὑρέθησαν ἐπί γῆς ἤ ἐν οὐρανῷ, οὕτω καί ἡμεῖς οὐ δυνάμεθα νά ἐκφράσωμεν τό πλήρωμα τῆς ἡμετέρας χαρᾶς κατά τήν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων πρό δύο ἐτῶν, ὅτε  ἡνώθημεν μεθ’ Ὑμῶν ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί ἐν προσευχαῖς, ἑορτάζοντες τά Ἅγια Θεοφάνεια.

Τί εἴπω καί τί λαλήσω ἐκ τῆς ταπεινῆς μου καρδίας καί ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Οὐκρανίας! Μόνον εὐγνωμοσύνην πρός Θεόν καί πρός Ὑμᾶς. Κύριος ὁ Θεός χαρίζοιτο Ὑμῖν, Παναγιώτατε, πολλά ἔτη, δυναμικά, ὑγιεινά, πολύκαρπα, ἐν σθένει ψυχῆς, ἐν εὐτολμίᾳ, ἐν ἰσχύει, πρός καταισχύνην τῶν διωκόντων παντοιοτρόπως τήν Μητρῴαν ἐν Ἐκκλησίαις Ὀλκάδα τοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Εἰς πολλά ἔτη, Παναγιώτατε!

Ἐν εὐγνωμοσύνῃ καί εὐχαριστίαις καταθυμίοις, διατελῶ τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος ἀδελφός καί συλλειτουργός γνήσιος ἐν Κυρίῳ καί ὅλως πρόθυμος –

† ὁ Κιέβου Ἐπιφάνιος