Новини

UA/GR/EN Блаженнійший Митрополит Епіфаній привітав з Великоднем Предстоятелів та ієрархів Православних Церков

26 Квітня 2022

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній надіслав вітання Предстоятелям та ієрархам Православних Церков з нагоди Світлого Христового Воскресіння. У вітальних листах сказано:

UA

Христос Воскрес!

З нагоди священної Пасхи радісними словами ангельської звістки про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа хочу поділитися з Вами, сповідуючи цю істину як наріжний камінь нашої спільної християнської православної віри.

Цього року Воскресіння Христове православні в Україні зустрічають у надзвичайних обставинах – серед болю, горя, сліз, страждань, руйнувань, насильства і смерті, які принесла на нашу мирну землю армія Росії. Перед початком Великого посту правитель цієї держави віддав наказ атакувати українські міста і села, вбивати наших братів і сестер.

Ці злочини проти мирного народу України тривали протягом усього часу Великого посту та продовжуються надалі. Їх всесвітньо відомими символами стали Буча – квітуче мирне передмістя Києва, у якому за декілька тижнів російської окупації були страчені сотні мирних мешканців, а також Маріуполь – прекрасне велике місто, назване на честь Діви Марії, перетворене Росією на суцільні руїни та могилу для багатьох тисяч невинно вбитих.

Переконаний, що не лише ці злочини, але також і слова та дії Московського патріарха Кирила, який з амвону підтримав війну проти України, внаслідок чого гинуть і ті, хто вважав його своїм пастирем, повинні отримати засудження з боку повноти Православ’я. Не можна тримати Чашу і пастирський жезл руками, на яких – кров.

Однак серед темряви і страждань війни світло Воскресіння Христового дає нам впевненість у перемозі істини, життя, любові. Ми вдячні всім, хто молитвою про мир для України, гуманітарною допомогою, піклуванням про біженців, словами і справами, спрямованими на засудження російської агресії, виявив та продовжує виявляти свою братню любов.

Від глибини серця вітаючи Вас зі Світлим Христовим Воскресінням бажаю многих і благословенних літ служіння на благо Церкви і довіреної Вам побожної пастви, міцного здоров’я, примноження духовних і тілесних сил, всіх благ від Господа!

Прошу Ваших святих молитов за мене, за Православну Церкву України і український народ, за перемогу правди та справедливий мир для нашої держави. Запевняю також і Вас у своїх молитвах.

GR

ΧΡΙΣΤΟΣ ἈΝΕΣΤΗ!

Ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἀγίου Πάσχα, ἐπιθυμοῦμεν νά μοιρασθῶμεν μεθ ̓ Ὑμῶν τά χαρμόσυνα λόγια τοῦ ἀγγελικοῦ μηνύματος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁμολογοῦντες ταύτην τήν ἀλήθειαν ὡς τόν ἀκρογωνιαῖον λίθον τῆς κοινῆς ἡμῶν Χριστιανικῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Ἐφέτος, οἱ ἐν Οὐκρανίᾳ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἑορτάζουν τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ εἰς ἐξαιρετικάς συνθήκας, ἤτοι ἐν μέσῳ πόνου, θλίψεων, δακρύων, βασάνων, καταστροφῆς, βίας καί θανάτου, ἅ ἐπέφερεν εἰς τήν ἡμετέραν εἰρηνικήν γῆν ὁ τῆς Ρωσσίας στρατός. Πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρκοστῆς, ὁ ἡγέτης τῆς Ρωσσίας ἔδωκεν τήν ἐντολήν τῆς ἐπιθέσεως κατά πόλεων καί χωρίων τῆς Οὐκρανίας καί τῆς δολοφονίας τῶν ἀδελφῶν μας.

Τά κατά τοῦ εἰρηνικοῦ λαοῦ τῆς Οὐκρανίας ἐγκλήματα ταῦτα ἐσυνεχίσθησαν καθ ̓ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς Τεσσαρακοστῆς καί ἔτι σήμερον ἐξακολουθοῦν νά διαπράττωνται ὑπό τῶν εἰσβολέων. Τά παγκοσμίου φήμης σύμβολα τῶν ἐγκλημάτων τούτων εἶναι ἡ Μπούτσα, ἕνα ἀκμάζον προάστειον τοῦ Κιέβου, ἔνθα ἑκατοντάδες ἄμαχοι ἐξετελέσθησαν κατά τήν διάρκειαν τῆς ρωσσικῆς κατοχῆς, καί ἡ Μαριούπολη, μία ἐπ ̓ ὀνόματι τῆς Παναγίας ὡραία καί μεγάλη πόλις, τήν ὁποίαν ἡ Ρωσσία ἔχει μετατρέψει εἰς ἐρείπια καί τάφους διά τούς χιλιάδας ἀθώους ὑπό τῶν εἰσβολέων δολοφονηθέντας.

Εἴμεθα πεπεισμένοι, ὅτι οὐχί μόνον τά ἐγκλήματα ταῦτα, ἀλλά καί οἱ λόγοι καί αἱ πράξεις τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου, ὅστις ἀπό ἄμβωνος ὑπεστήριξεν τόν κατά τῆς Οὐκρανίας πόλεμον, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀποθνήσκουν καί ὅσοι ἐθεώρουν αὐτόν ποιμένα των, δέον ὅπως καταδικασθῶσιν ὑπό τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Οὐδείς δύναται βαστάζειν τό Ἅγιον Ποτήριον καί τήν ποιμαντορικήν ράβδον ἐν αἵματι μεμολυσμέναις χερσίν.

Ἐντούτοις, ἐν μέσῳ τοῦ σκότους καί τῶν δεινῶν τοῦ πολέμου, τό τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως φῶς παρέχει ἡμῖν τήν πίστιν εἰς τήν τελικήν νίκην τῆς ἀληθείας, τῆς ζωῆς καί τῆς ἀγάπης. Εἴμεθα εὐγώμονες πρός ὅλους ἐκείνους, οἵτινες, διά τῆς ὑπέρ τῆς διά τήν Οὐκρανίαν εἰρήνης προσευχῆς, διά τῆς παροχῆς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας καί τῆς φροντίδος διά τούς πρόσφυγας καί διά τῆς ἔργῳ καί λόγῳ καταδίκης τῆς ρωσσικῆς ἐπιθετικότητος, ἐπέδειξαν καί συνεχίζουν νά ἐπιδεικνύουν τήν ἀδελφικήν των ἀγάπην.

Συγχαίροντες Ὑμῖν ἐκ βάθους καρδίας ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εὐχόμεθα Ὑμῖν πολλά καί εὐλογημένα ἔτη διακονίας ἐπ ̓ ὠφελείᾳ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ εὐσεβοῦς ἐμπεπιστευμένου Ὑμῖν ποιμνίου, ὑγιείαν καλήν, αὔξησιν πνευματικῶν καί σωματικῶν δυνάμεων καί πᾶσαν παρά Κυρίου εὐλογίαν!

Ἐξαιτούμενοι τάς Ἁγίας προσευχάς Ὑμῶν δι ̓ ἡμᾶς προσωπικῶς, διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας καί τόν Οὐκρανικόν λαόν, διά τήν νίκην τῆς ἀληθείας καί τήν ἐπικράτησιν δικαίας εἰρήνης ἐν τῷ κράτει ἡμῶν, διαβεβαιοῦμεν διά τάς ὑπέρ Ὑμῶν ἡμετέρας προσευχάς καί διατελοῦμεν.

EN

Christ is Risen!

On the occasion of Great and Holy Pascha, I wish to share with you the joyful words of the angelic message of the Resurrection of our Lord and Saviour Jesus Christ, confessing this truth as the cornerstone of our common Orthodox Christian faith.

This year, Orthodox Christians in Ukraine celebrate the Resurrection of Christ under extraordinary circumstances, immersed in the pain, grief, tears, suffering, destruction, violence, and death brought to our peaceful land by the army of Russia. On the Eve of the Great Fast, the ruler of that country issued orders to attack Ukrainian cities and villages, to kill our brothers and sisters.

These crimes against the peaceful people of Ukraine continued into and through Great Lent and to this day. Their now infamous symbols include Bucha, a thriving peaceful suburb of Kyiv where hundreds of civilians were executed in the weeks of Russian occupation, and Mariupol, a large, beautiful city named after the Mother of God, which Russia has turned into twisted ruins and graves for thousands of innocents slain.

I am convinced that not only these crimes, but also the words and actions of Kirill, Patriarch of Moscow, who from the ambon supported the war against Ukraine and consequently led those who trusted him as their shepherd to their deaths, should be condemned by the Fullness of Orthodoxy. No one with blood on their hands may hold the Chalice or the shepherd’s staff.

However, amid the darkness and suffering of war, the light of Christ’s Resurrection gives us confidence in the victory of truth, of life, and of love. We are grateful to all those who, through prayers for peace in Ukraine, humanitarian aid, care for refugees, or words and actions condemning Russian aggression, have shown and continue to show their fraternal love.

Congratulating you from the bottom of my heart on the Resurrection of Christ, I wish you many and blessed years of service for the benefit of the Church and the pious flock entrusted to you, good health, increasing spiritual and physical strength, and all blessings from the Lord!

I ask your holy prayers for me, for the Orthodox Church of Ukraine and the Ukrainian people, and for the victory of truth and a just peace for our country. I also assure you of my prayers.