Новини

Офіційна інформація // Official information

14 Червня 2019

У зв‘язку з поширенням у закордонних медіа звинувачень на адресу Православної Церкви України щодо участі в Літургії 25 травня 2019 р. серед понад 150 співслужителів архімандрита Бориса, який зараз належить до не визнаної Вселенським Патріархатом юрисдикції в Чорногорії, повідомляється наступне.

До отримання Патріаршого і Синодального Томосу про автокефалію Церква в Україні мала спілкування з тими, хто серед православних бажав спілкування з нею. Після отримання Томосу Православна Церква України має і підтримує церковно-канонічне спілкування зі Вселенським Патріархатом і лише з тими Церквами, з якими таке спілкування має Вселенський Патріархат. Участь вказаної вище особи у Літургії не означає, що Православна Церква України визнає юрисдикцію, до якої він належить, чи має з цією юрисдикцією церковно-канонічне спілкування. Якщо комусь цією подією було завдано шкоди, то запевняємо, що відбулося це не навмисно.

Ми сподіваємося, що у майбутньому всі церковні питання, які зараз турбують побожний чорногорський народ так само, як донедавна вони турбували український народ, будуть вирішені на благо повноти Православної Церкви, у відповідності до канонічного порядку, за участі Вселенського Патріархату як Першого Престолу і Матері-Церкви. Також ми сподіваємося що улюблена у Христі Сестра Сербська Православна Церква встановить церковно-канонічне спілкування з Православною Церквою України, до чого її закликає і Томос Вселенського Патріарха. Відтак усі питання, які виникають у відносинах між Помісними Церквами, будуть вирішуватися у звичайному порядку, в дусі братньої любові, а не через публікації у медіа.

Прес-служба Київської Митрополії

Української Православної Церкви (ПЦУ)

Official information

In connection with the spread of allegations of foreign media to the Orthodox Church of Ukraine regarding the participation in the Liturgy on May 25, 2019, among more than 150 сongragation members of archimandrite Boris, who now belongs to the not recognized by Ecumenical Patriarchate jurisdiction in Montenegro, the following is reported.

Before receiving the Patriarchal and Synodal Tomos of autocephaly, the Church in Ukraine had a communication with those, who among the Orthodoxy wanted to communicate with it. Upon receiving Tomos, the Orthodox Church of Ukraine has and maintains church-canonical communication with the Ecumenical Patriarchate and only with the Churches with which the Ecumenical Patriarchate communicates. The participation of the aforementioned person in the Liturgy does not mean that the Orthodox Church of Ukraine will recognize the jurisdiction to which it belongs or whether the OCU has church-canonical communication with this jurisdiction. If someone was harmed by this event, then we assure you that this did not happen intentionally.

We hope that in the future all church questions that are now worry the godly Montenegrin people, as they have long been concerned about the Ukrainian people, will be solved for the sake of the fullness of the Orthodox Church, in accordance with the canonical order, with the participation of the Ecumenical Patriarchate as the First Holy See and Mother Church. We also hope that the beloved in Christ our Sister Serbian Orthodox Church will establish a church-canonical relationship with the Orthodox Church of Ukraine, to which it is called by the Tomos of the Ecumenical Patriarch. Therefore, all questions that arise in the relations between the Local Churches will be solved in the usual manner, in the spirit of fraternal love, and not through media publications.

Press-service of

the Kyiv Metropolia

of the Ukrainian Orthodox Church (OCU)