Новини

Митрополит Епіфаній провів онлайн-зустріч з Міністром закордонних справ Тайваню Джозефом У UA/EN

10 Червня 2022

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів онлайн-зустріч з Міністром закордонних справ Тайваню Джозефом У (Joseph Wu).

Під час зустрічі сторони обговорили шляхи та можливості для надання допомоги українському народу, який страждає через війну з боку Росії. Митрополит Епіфаній також розповів про соціальні ініціативи Митрополичого Фонду Православної Церкви України.

Міністр У зазначив, що уряд і народ Тайваню глибоко розуміє як страждає український народ. «Ми бачимо страждання, руйнування від війни, це торкається глибини наших сердець і ми хочемо підтримати український народ в цей час несправедливої агресії» – підкреслив міністр. «Ми бачимо допомогу, яку надають церкви людям, бачимо руйнування, яких зазнали храми, і хочемо підтримати вас нашим посильним внеском» – сказав він.

Предстоятель Православної Церкви України висловив вдячність за підтримку з боку народу Тайваню, яка є дуже важливою та вагомою в цей час війни з боку Російської Федерації.

«Ми щиро вдячні вам за підтримку, бо вона є дуже важливою і вагомою в цей час для нас. Разом з усіма демократичними країнами ми зможемо перемогти російського агресора, який намагається знищи нас як націю. Ми, українці, прагнемо мати свою незалежну українську державу і розбудовувати наше спільне майбутнє, ми не прагнемо чужого, а бажаємо жити в мирі зі всіма нашими сусідами. Ми цього досягнемо та надалі матимемо свою незалежну державу і будемо рухатися в напрямку європейського розвитку», – зокрема сказав Митрополит Епіфаній.

Митрополит подякував за надану Тайванем фінансову і матеріальну допомогу для міст України – Києва, Харкова, Чернігова, Одеси, Сум, Запоріжжя, Бучі й інших, для госпіталів, зокрема розташованого у Львові, а також за допомогу українським біженцям у сусідніх європейських країнах. Міністр Джозеф У анонсував програму з фінансової допомоги у відновленні зруйнованих агресором храмів ПЦУ, яка буде реалізована спільно з Митрополичим Фондом Православної Церкви України.

«Боже, благослови Україну!» – завершив міністр У розмову, сказавши ці слова українською мовою.
———————————
Metropolitan Epiphaniy held online meeting with Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu

His Beatitude Metropolitan of Kyiv and All Ukraine Epiphaniy held an online meeting with Taiwan’s Foreign Minister Joseph Wu.

During the meeting, the parties discussed ways and opportunities to provide assistance to Ukrainian people suffering from the war by Russia. Metropolitan Epiphaniy also covered the social initiatives of the Metropolitan’s Foundation of the Orthodox Church of Ukraine.

Minister Wu noted that the government and people of Taiwan have a deep understanding of how Ukrainian people are suffering. “We see the suffering, the destruction of the war, it touches the depths of our hearts and we want to support Ukrainian people in this time of unjust aggression,” the minister said. “We see the assistance that churches provide to people, we see the destroyed temples and we want to support you with our best contribution,” he said.

The Primate of the Orthodox Church of Ukraine expressed gratitude for the support from the people of Taiwan, which is very important and significant during this war, waged by Russian Federation.

“We are truly grateful to you for your support, because it is essential for us at this time. Together with all democracies, we will be able to defeat Russian aggressor which is trying to destroy us as a nation. We, Ukrainians, are willing to have our own independent Ukrainian state and build our common future, we do not want someone else’s, but we want to live in peace with all our neighbors. We will achieve this and continue to have our own independent state and will move in the direction of European development,” said Metropolitan Epiphaniy.

The Metropolitan thanked for Taiwan’s financial and humanitarian assistance to the cities of Ukraine – Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Odessa, Sumy, Zaporizhia, Bucha and others, for hospitals, including the one, located in Lviv, as well as for assistance to Ukrainian refugees in neighboring European countries. Minister Joseph Wu announced a program of financial assistance in the restoration of the destroyed by the aggressor churches of the OCU, which will be implemented jointly with the Metropolitan Foundation of the Orthodox Church of Ukraine.

The Minister ended the conversation, saying “God bless Ukraine!” in Ukrainian.

Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)