Послання

UA/EN/GR Звернення Митрополита Київського і всієї України Епіфанія з нагоди річниці повномасштабного нападу Росії на Україну

UA/EN/GR Звернення Митрополита Київського і всієї України Епіфанія з нагоди річниці повномасштабного нападу Росії на Україну

23 Лютого 2023

Дорогі брати і сестри!

Шановні співгромадяни та всі люди доброї волі в цілому світі!

Сьогодні ми згадуємо першу річницю великого російського вторгнення, вчиненого з метою остаточного знищення української державності та самої нашої ідентичності. Згадуємо через піст і молитву. Згадуємо з подякою Богові та Його святим угодникам за чудо врятування нашої країни від загарбання і знищення тоді, коли для більшості наша боротьба з агресором здавалася хороброю, однак неминуче приреченою на поразку.

Згадуємо з вдячністю до героїв, які ціною власної крові та навіть самого життя зупинили і відкинули ворога, з вдячністю до українських воїнів, які успішно продовжують боротьбу за свободу і майбутнє Батьківщини. Згадуємо з болем і співстражданням до всіх невинних жертв звірств російського терору, актів геноциду та інших воєнних злочинів, які прислужники кремлівського тирана вчинили та продовжують чинити на нашій землі. Згадуємо з думкою про наших біженців, вимушених далеко від рідного дому рятувати життя своє і своїх близьких. Згадуємо з подякою до всіх людей доброї волі, хто відгукнувся на нашу трагедію і наш біль безпрецедентними актами солідарності, надав і продовжує надавати допомогу для того, щоби не на словах, а ділом засвідчити: зло не може і не має перемагати!

Понад дев’ять років тому з окупації Криму розпочалася російська агресія проти України. Відтоді тривала гібридна війна Росії проти нашої держави. Війна, в яку кремлівська тиранія втягнула всі ресурси: війська і дипломатію, економіку і культуру, засоби масової інформації та релігійні спільноти. Здається, що немає такої сфери буття людини, суспільства і держави, які не були би використані російською імперією зла для того, щоби знищити Україну.

Але як Давид супроти Голіафа, наш народ постав проти тиранії зла і вже здобув моральну перемогу. Завдяки власній хоробрості та надзвичайній підтримці демократичних країн світу і всіх людей доброї волі наші війська продовжують здобувати перемоги також і на полі бою. Вони звільняють від окупації українські міста і села та успішно стримують намагання армії агресора повторно наступати.

І моральна перемога України, і наші військові перемоги були би неможливими без тієї незламності духу, без віри в Божу допомогу, в ідеали правди і добра, віри в свободу, без жертовної любові до ближніх, які виявили і продовжують виявляти мільйони українців. Завдяки нашій згуртованості та духовній незламності кожен день ми стаємо ближчими до перемоги правди і до справедливого миру для України, заради яких ми продовжимо боротися.

З великим болем ми спостерігаємо все нові й нові прояви надзвичайного цинізму, з яким кремлівська тиранія використовує релігійні теми та гасла, а також контрольованих нею лідерів релігійних спільнот і очолювані ними структури для підтримки свого зла. Не має жодного морального виправдання і є абсолютно ганебною позиція Московської патріархії та особисто її очільника Кирила Гундяєва, які, замість того, щоби підняти свій голос проти безумної війни з Україною, стали благословляти агресію та виправдовують злочинців.

Кремлівський тиран і його слуги у військовій формі, в костюмах чи релігійному одязі намагаються виправдати чинене ними зло посиланням на необхідність захисту традиційних християнських цінностей. Вони повторюють риторику нацизму, який у подібний спосіб шукав виправдання власним злочинам. Ці намагання для нас звучать так само, як цитування дияволом слів Священного Писання. Ось чому, на наше глибоке переконання, ідеологія «русского міра» повинна бути так само засуджена, як і нацизм, більшовизм та інші людиноненависницькі концепції, що виправдовують зло. А Путін, Гундяєв та інші творці і пропагандисти ідеології «русского міра», разом з воєнними злочинцями повинні постати перед міжнародним трибуналом і бути засуджені. Бо на їхніх руках кров, яку неможливо змити.

Кожен день нашої боротьби має велику ціну. За кожен день, годину і навіть хвилину нашої свободи і свободи Європи від нової тиранії, від нової «залізної завіси», від нового муру, якими Кремль знову хоче розділити наш континент, заплачено ціною крові та життя українців. Тому ми просимо всіх наших союзників та партнерів, всі демократичні країни продовжити надавати всю можливу допомогу, щоби якнайшвидше Україна перемогла російську імперію зла. Ми вдячні за те, що вже було зроблене для перемоги правди, але на цьому не можна зупинитися. Бо без вільної, єдиної, суверенної України, без перемоги над агресором, Європа, а значить і весь світ, не будуть в справжній безпеці.

В цей скорботний день початку великого російського вторгнення ми закликаємо всіх віруючих продовжити молитву про перемогу правди і справедливий мир для України. Не кожен має можливість ухвалювати політичні рішення, надати гуманітарну допомогу, прийняти біженців. Але кожна віруюча людина може – а значить і повинна! – щодня приділити кілька хвилин своєї молитви проханням про Україну, про наш народ, який страждає від нав’язаної Росією агресивної війни, про жертв російського терору, про тих, хто страждає в полоні та під окупацією. Ми твердо віримо, що ця молитовна підтримка України – неймовірно цінний внесок у перемогу над злом.

В цей особливий для історії нашого народу та всього людства день ми просимо Господа зупинити примноження зла, зупинити російську агресію, просимо наближення перемоги для України і встановлення справедливого миру. І нехай, з Божою допомогу, цей рік буде роком завершення страждань українського народу від війни.

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

Епіфаній,

Митрополит Київський і всієї України,

Предстоятель Православної Церкви України

***

 

Address of Metropolitan of Kyiv and All Ukraine Epiphaniy

On the anniversary of Russia’s full-scale attack on Ukraine

 

Dear Brothers and Sisters!

Dear fellow citizens, and all people of goodwill throughout the world!

Today we commemorate the first anniversary of the great Russian invasion, which commenced aimed at the final destruction of Ukrainian statehood and of our very identity. We commemorate with fasting and prayer. We remember offering thanks to God and His holy saints for the miracle of saving our country from occupation and destruction at a time when most looked on our struggle against the aggressor as brave, but doomed to inevitable defeat.

We gratefully remember the heroes who at the cost of their own blood, and even of their lives, stopped and repelled the enemy, and gratefully remember the Ukrainian soldiers who now continue to successfully struggle for the freedom and future of the Motherland. We remember with pain and sympathy all the innocent victims of the atrocities of Russian terror, acts of genocide, and other war crimes that the minions of the Kremlin tyrant committed and continue to commit on our land. We remember our refugees who, to protect the lives of themselves and their loved ones, have been forced far away from their native home. We gratefully remember all the people of goodwill who responded to our tragedy and our pain with unprecedented acts of solidarity, provided and continue to provide assistance, and in so doing testify not just with words, but by deeds: evil cannot and must not win!

Russia’s aggression against Ukraine began more than nine years ago with the occupation of Crimea. Russia’s hybrid war against our country has continued without pause since, a war in which the Kremlin tyranny employs all resources at their disposal: troops and diplomacy, economy and culture, mass media and religious communities. It seems that there is no sphere of personhood, civil society, or statehood which the Russian empire of evil will not employ in their effort to destroy Ukraine.

But, like David against Goliath, our people stood against the tyranny of evil and have already won a moral victory. Thanks to their own bravery and the extraordinary support of the democratic nations of the world and people of good will, our troops continue to win victories on the battlefield as well. They free Ukrainian cities and villages from occupation and successfully prevent the aggressor’s army from re-advancing.

Ukraine’s moral victory and our military victories both would be impossible without an undefeatable spirit, without faith in God’s help, in the ideals of truth and goodness, and faith in freedom, and without the self-sacrificing love for others which millions of Ukrainians have shown and continue to show. Thanks to our unity and spiritual indomitability, every day we become closer to the victory of truth and to a just peace for Ukraine, for which we will continue to fight.

It is with great pain that we witness the new and novel manifestations of deep cynicism through which the Kremlin tyranny coops the themes and language of religious faith, and uses the leaders of religious communities under their control along with the structures they lead, in support of its evil. There is no moral justification for the absolutely shameful position of the Moscow Patriarchate, or personally for its primate Kyril Gundyaev, who, instead of raising their voices against this insane war against Ukraine, came to bless the aggression and justify the criminals.

The Kremlin tyrant and his servants wearing uniforms, suits, and cassocks seek justification for their evil deeds by claiming they are protecting traditional Christian values. They repeat the rhetoric of the Nazis, who in much the same way sought justification for their crimes. To our ears, these attempts sound like nothing but the devil vainly quoting Holy Scripture. That is why we have a deep conviction that the ideology of the “Russian World – Russky Mir” should be condemned in the same way as Nazism, Bolshevism, and other hateful ideologies that justify evil. As such, Putin, Gundyaev and other creators and propagandists of the “Russian World – Russky Mir” ideology must be brought, together with other war criminals, before an international tribunal and convicted. There is blood on their hands that cannot be washed away.

Every day of our struggle has a great price. Every day, every hour, and even every minute of our freedom and the freedom of Europe from the new tyranny, from the new “iron curtain”, from the new wall with which the Kremlin wants to once again divide our continent is paid for with the blood and lives of Ukrainians. Therefore, we ask all our allies and partners, all democratic nations, to continue to provide all possible assistance to enable Ukraine to defeat Russia’s evil empire as swiftly as possible. We are truly grateful for what has already been done for the victory of truth, but we cannot stop there because without a free, united, sovereign Ukraine, without victory over the aggressor, Europe – and therefore the entire world – will not be truly safe.

On this sorrowful anniversary of the launching of the great Russian invasion, we call on all believers to continue to pray for the victory of truth and a just peace for Ukraine. Not everyone has an opportunity to effect political decisions, provide humanitarian aid, or accept refugee, but every believing person can – and therefore must – set aside a few minutes every day for intercessory prayer for Ukraine, for her people who are suffering from the war of aggression launched by Russia, for the victims of Russian terror, and for those who suffer in captivity and under occupation. We firmly believe that this prayerful support for Ukraine is of the greatest value in the victory over evil.

On this marked day in the history of our nation and all humanity, we beseech the Lord to arrest the spreading evil, to end Russian aggression.  We pray for the fulfillment of Ukraine’s approaching victory and, through victory, the establishment of a just peace. With God’s help, may we this year witness the end of the suffering of the Ukrainian people from this war.

God, Almighty and One, save our Ukraine!

Epiphaniy,

Metropolitan of Kyiv and All Ukraine,

Primate of the Orthodox Church of Ukraine

***

Δήλωση του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου

Για την επέτειο της πλήρους κλίμακας επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία

 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!

Αγαπητοί συμπολίτες και όλοι οι άνθρωποι καλής θελήσεως σε όλο τον κόσμο!

Σήμερα μνημονεύουμε την πρώτη επέτειο της μεγάλης ρωσικής εισβολής, η οποία πραγματοποιήθηκε με στόχο την πλήρη καταστροφή της ουκρανικής κρατικής υπόστασης και της ίδιας της ταυτότητάς μας. Τη μνημονεύουμε μέσω της νηστείας και της προσευχής. Τη μνημονεύουμε με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και τους αγίους Του για το θαύμα της σωτηρίας της χώρας μας από την εισβολή και την καταστροφή, σε μια εποχή που για τους περισσότερους ο αγώνας μας ενάντια στον επιτιθέμενο φαινόταν γενναίος αλλά αναπόφευκτα καταδικασμένος σε ήττα.

Μνημονεύουμε με ευγνωμοσύνη τους ήρωες που, με τίμημα το ίδιο τους το αίμα, ακόμη και την ίδια τους τη ζωή, σταμάτησαν και απώθησαν τον εχθρό, με ευγνωμοσύνη στους Ουκρανούς στρατιώτες που συνεχίζουν με επιτυχία να αγωνίζονται για την ελευθερία και το μέλλον της πατρίδας μας. Μνημονεύουμε με πόνο και οδύνη όλα τα αθώα θύματα των φρικαλεοτήτων της ρωσικής τρομοκρατίας, των πράξεων γενοκτονίας και άλλων εγκλημάτων πολέμου που διέπραξαν και συνεχίζουν να διαπράττουν οι υπηρέτες του τυράννου του Κρεμλίνου στη γη μας. Μνημονεύουμε με τη σκέψη μας στραμμένη στους πρόσφυγές μας που αναγκάζονται να σώσουν τις ζωές τους και τις ζωές των αγαπημένων τους προσώπων μακριά από τα σπίτια τους. Μνημονεύουμε με ευγνωμοσύνη όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως που ανταποκρίθηκαν στην τραγωδία και τον πόνο μας με πρωτοφανείς πράξεις αλληλεγγύης, παρείχαν και συνεχίζουν να παρέχουν βοήθεια, προκειμένου να αποδείξουν, όχι με λόγια αλλά με πράξεις, ότι το κακό δεν μπορεί και δεν πρέπει να νικήσει!

Πριν από εννέα και πλέον χρόνια, η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας ξεκίνησε με την κατάληψη της Κριμαίας. Έκτοτε, ο υβριδικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της χώρας μας συνεχίζεται. Ένας πόλεμος στον οποίο η τυραννία του Κρεμλίνου έχει επιστρατεύσει όλους τους πόρους της: στρατεύματα και διπλωματία, οικονομία και πολιτισμό, μέσα ενημέρωσης και θρησκευτικές κοινότητες. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τομέας της ανθρώπινης ύπαρξης, της κοινωνίας και του κράτους που να μην χρησιμοποιείται από τη ρωσική αυτοκρατορία του κακού για να καταστρέψει την Ουκρανία.

Αλλά όπως ο Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ, ο λαός μας αντιστάθηκε στην τυραννία του κακού και έχει ήδη κερδίσει μια ηθική νίκη. Χάρη στη δική τους γενναιότητα και την εξαιρετική υποστήριξη των δημοκρατικών χωρών του κόσμου και όλων των ανθρώπων καλής θελήσεως, τα στρατεύματά μας συνεχίζουν να κερδίζουν νίκες στο πεδίο της μάχης. Απελευθερώνουν ουκρανικές πόλεις και χωριά από την κατοχή και περιορίζουν με επιτυχία τις προσπάθειες του εισβολέα να αντεπιτεθεί εκ νέου.

Τόσο η ηθική νίκη της Ουκρανίας όσο και οι στρατιωτικές μας νίκες δεν θα ήταν εφικτές χωρίς το αδάμαστο πνεύμα, χωρίς την πίστη στη βοήθεια του Θεού, στα ιδανικά της αλήθειας και της καλοσύνης, την πίστη στην ελευθερία και τη θυσιαστική αγάπη για τους συνανθρώπους μας που εκατομμύρια Ουκρανοί έδειξαν και συνεχίζουν να δείχνουν. Χάρη στη συνοχή και την πνευματική μας σταθερότητα, κάθε μέρα πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στη νίκη της αλήθειας και στη δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία, για την οποία θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.

Με μεγάλο πόνο παρακολουθούμε όλο και περισσότερες εκδηλώσεις του ακραίου κυνισμού με τον οποίο η τυραννία του Κρεμλίνου χρησιμοποιεί θρησκευτικά θέματα και συνθήματα, καθώς και τους ηγέτες των θρησκευτικών κοινοτήτων και τις δομές που ελέγχουν, για να υποστηρίξει το κακό της. Η θέση του Πατριαρχείου της Μόσχας και του ηγέτη του, Κυρίλλου Γκουντιάεφ, προσωπικά, είναι απολύτως ντροπιαστική και δεν έχει καμία ηθική δικαιολογία, καθώς αντί να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια στον παράλογο πόλεμο κατά της Ουκρανίας, άρχισαν να ευλογούν την επιθετικότητα και να δικαιολογούν τους εγκληματίες.

Ο τύραννος του Κρεμλίνου και οι υπηρέτες του με στρατιωτικές στολές, κοστούμια ή θρησκευτικά ενδύματα προσπαθούν να δικαιολογήσουν το κακό που κάνουν αναφερόμενοι στην ανάγκη προστασίας των παραδοσιακών χριστιανικών αξιών. Επαναλαμβάνουν τη ρητορική του ναζισμού, ο οποίος προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικά του εγκλήματα με παρόμοιο τρόπο. Αυτές οι προσπάθειες μάς ακούγονται σαν ο διάβολος να παραθέτει τα λόγια των Αγίων Γραφών. Γι’ αυτό, κατά τη βαθύτατη πεποίθησή μας, η ιδεολογία του “ρωσικού κόσμου” πρέπει να καταδικαστεί με τον ίδιο τρόπο όπως ο ναζισμός, ο μπολσεβικισμός και άλλες απεχθείς θεωρίες που δικαιολογούν το κακό. Και ο Πούτιν, ο Γκουντιάεφ και άλλοι δημιουργοί και προπαγανδιστές της ιδεολογίας του “Ρωσικού Κόσμου”, μαζί με τους εγκληματίες πολέμου, πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου και να καταδικαστούν. Γιατί έχουν αίμα στα χέρια τους που δεν μπορεί να ξεπλυθεί.

Κάθε μέρα του αγώνα μας έχει υψηλό τίμημα. Κάθε μέρα, ώρα, ακόμη και λεπτό της ελευθερίας μας και της ελευθερίας της Ευρώπης από μια νέα τυραννία, από ένα νέο Σιδηρούν Παραπέτασμα, από ένα νέο τείχος με το οποίο το Κρεμλίνο θέλει να χωρίσει ξανά την ήπειρό μας, πληρώνεται με το αίμα και τις ζωές των Ουκρανών. Γι’ αυτό ζητάμε από όλους τους συμμάχους και εταίρους μας, όλες τις δημοκρατικές χώρες να συνεχίσουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη για να βοηθήσουν την Ουκρανία να νικήσει τη ρωσική αυτοκρατορία του κακού το συντομότερο δυνατό. Είμαστε ευγνώμονες για όσα έχουν ήδη γίνει για να διασφαλιστεί η νίκη της αλήθειας, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε εκεί. Διότι χωρίς μια ελεύθερη, ενωμένη, κυρίαρχη Ουκρανία, χωρίς μια νίκη επί του επιτιθέμενου, η Ευρώπη, και επομένως ολόκληρος ο κόσμος, δεν θα είναι πραγματικά ασφαλής.

Αυτή τη θλιβερή ημέρα της έναρξης της μεγάλης ρωσικής εισβολής, καλούμε όλους τους πιστούς να συνεχίσουν να προσεύχονται για τη νίκη της αλήθειας και μια δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία. Δεν είναι όλοι σε θέση να λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις, να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια ή να δέχονται πρόσφυγες. Όμως κάθε πιστός μπορεί -και γι’ αυτό οφείλει- να αφιερώνει καθημερινά λίγα λεπτά από την προσευχή του για να δέεται για την Ουκρανία, για το λαό μας που υποφέρει από τον επιθετικό πόλεμο που έχει επιβάλει η Ρωσία, για τα θύματα της ρωσικής τρομοκρατίας, για όσους υποφέρουν σε αιχμαλωσία και υπό κατοχή. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η προσευχητική υποστήριξη για την Ουκρανία είναι μια απίστευτα πολύτιμη συμβολή στη νίκη κατά του κακού.

Αυτή την ξεχωριστή ημέρα στην ιστορία του έθνους μας και όλης της ανθρωπότητας, ζητάμε από τον Κύριο να σταματήσει την εξάπλωση του κακού, να σταματήσει τη ρωσική επιθετικότητα και να φέρει τη νίκη στην Ουκρανία και μια δίκαιη ειρήνη. Και μακάρι αυτή η χρονιά, με τη βοήθεια του Θεού, να είναι η χρονιά που τα δεινά του ουκρανικού λαού από τον πόλεμο θα λάβουν τέλος.

Παντοδύναμε και Μοναδικέ Θεέ, διαφύλαξε την Ουκρανία για χάρη μας!

Επιφάνιος,

Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας,

Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας