Документи

27 Травня 2021

Документи засідання Священного Синоду 24.05.2021 р.

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

24 травня 2021 року

 

Постанова №3

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

 

«Про внесення змін до Статуту релігійної організації – вищого духовного навчального закладу «Львівська Православна Богословська Академія» шляхом викладення його в новій редакції»

Заслухавши прохання Преосвященного Димитрія, митрополита Львівського і Сокальського, Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України) постановляє:

1. Змінити офіційне найменування релігійної організації – ВИЩОГО ДУХОВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛЬВІВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ» (ідентифікаційний код: 22407038), визначивши таке нове найменування:

повне:

українською мовою: РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВИЩИЙ ДУХОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ»;

англійською мовою: RELIGIOUS ORGANIZATION «HIGHER THEOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION LVIV ORTHODOX THEOLOGICAL ACADEMY».

скорочене:

українською мовою: ЛПБА.

англійською мовою: LOTA.

2. У зв’язку з припиненням шляхом приєднання релігійної організації «КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» (ідентифікаційний код: 22894788), внести зміни до відомостей про засновника Академії, що містяться в ЄДР, а саме виключити зі складу засновників РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ – ВИЩОГО ДУХОВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛЬВІВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ» (ідентифікаційний код: 22407038) – релігійну організації «КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» (ідентифікаційний код: 22894788), та включити до складу засновників Академії релігійну організацію «КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ)» (ідентифікаційний код: 42783113), що є повним та універсальним правонаступником релігійної організації «КИЇВСЬКА ПАТРІАРХІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» (ідентифікаційний код: 22894788).

3. Внести зміни та доповнення до Статуту релігійної організації – ВИЩОГО ДУХОВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛЬВІВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ».

4. Викласти та затвердити в новій редакції Статут релігійної організації «ВИЩИЙ ДУХОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ», що додається.

5. Провести державну реєстрацію змін до Статуту (шляхом викладення його у новій редакції), а також державну реєстрацію змін до відомостей про релігійну організацію – ВИЩИЙ ДУХОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛЬВІВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ» (ідентифікаційний код: 22407038), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України

***

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

24 травня 2021 року

 

Рішення №3

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

 

«Про заяву Священного Синоду

Щодо систематичного втручання прихильників Російської Православної Церкви в Україні у діяльність релігійних громад Української Православної Церкви (Православної Церкви України)»

Від часу Об’єднавчого Собору та утворення Православної Церкви України з боки прихильників Російської Православної Церкви в Україні відбувається системних тиск на релігійні громади, які бажають послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ, бути у складі Православної Церкви України та реалізують це прагнення у відповідності до законодавства України на своїх загальних зборах.

Цей тиск виявляється в актах захоплень храмів громад ПЦУ, вчиненні перешкод у користуванні громадами ПЦУ їхнім майном та звершенні богослужінь, у інформаційному, юридичному та силовому тиску прихильників РПЦ в Україні на громади ПЦУ та їхніх окремих членів, поширенні неправди про конфлікти, у які прихильниками Московського Патріархату втягнуті громади ПЦУ.

Заслухавши відповідне повідомлення та з метою викладення позиції Православної Церкви України Священний Синод вирішив:

Прийняти та опублікувати з цього приводу Заяву Священного Синоду «Щодо систематичного втручання прихильників Російської Православної Церкви в Україні у діяльність релігійних громад Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», що додається.

 

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України

***

Заява Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України)

Щодо систематичного втручання прихильників Російської Православної Церкви в Україні у діяльність релігійних громад Української Православної Церкви (Православної Церкви України)

Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України) на своєму засіданні 24 травня 2021 р. розглянув питання систематичного втручання прихильників Російської Православної Церкви в Україні у діяльність релігійних громад Помісної Української Православної Церкви  та заявляє наступне.

1. Від часу Об’єднавчого Собору та утворення Православної Церкви України з боку прихильників Російської Православної Церкви в Україні відбувається системний тиск на релігійні громади, які бажають послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ, бути у складі Православної Церкви України та реалізують це прагнення у відповідності до законодавства України на своїх загальних зборах.

Цей тиск виявляється в актах захоплень храмів громад ПЦУ, вчиненні перешкод у користуванні громадами ПЦУ їхнім майном та звершенні богослужінь, у інформаційному, юридичному та силовому тиску прихильників РПЦ в Україні на громади ПЦУ та їхніх окремих членів, поширенні неправди про конфлікти, у які прихильниками Московського Патріархату втягнуті громади ПЦУ.

2. Відповідно до законодавства України єдиним власником та розпорядником рухомого та нерухомого майна релігійної громади є вона сама. Храми не належать релігійним об’єднанням (церквам) в цілому, адже вони не мають статусу юридичної особи. Тому в Україні немає «храмів Московського Патріархату», «храмів УПЦ», тощо, про нібито «масове захоплення» яких заявляють прихильники РПЦ, а є храми, які належать релігійним громадам чи релігійним організаціям.

3. Як утворення релігійної громади відбувається з моменту ухвалення рішення про це визначеною законом кількістю осіб, так і визначення (самовизначення) юрисдикційної приналежності громади наступає з моменту ухвалення відповідного рішення загальними зборами релігійної громади.

Зміна юрисдикційної приналежності, яка згідно до закону відбувається лише коли за таке рішення проголосує не менше 2/3 членів загальних зборів релігійної громади, що засвідчує кваліфіковану більшість, – не змінює майнових прав громади. Вона продовжує володіти та розпоряджатися своїм майном на законних підставах.

4. Відтак втручання представників від меншості, яка була не згідна з рішенням громади, залучення сторонніх осіб для перешкоджання громаді в користуванні її майном, як це практикують прихильники Московського Патріархату – є порушенням законодавства України, суперечить праву на свободу совісті та віросповідання, яким гарантовано можливість зміни юрисдикційної підлеглості, та є захопленням (спробою захоплення) храму чи іншого майна громади.

Священний Синод усвідомлює важливість збереження миру і тому підтримує практику, коли громади ПЦУ погоджуються надати прихильникам РПЦ можливість почергового проведення богослужінь – при дотриманні останніми законодавства та не створенні перешкод для громади ПЦУ. На жаль практично завжди такий компромісний підхід, спрямований на уникнення конфліктів прихильники РПЦ відкидають.

5. 6 квітня 2021 року відбулося судове засідання Великої Палати Верховного Суду з розгляду справи № 910/10011/19 щодо законності зміни релігійною громадою с. Сутківці, Хмельницької області свого підпорядкування – виходу з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (яка іменує себе УПЦ) та входження до Православної Церкви України. За результатом засідання було ухвалене рішення про законність такої зміни підпорядкування.

Таким чином, найвищою судовою інстанцією України вперше, з початку активного процесу переходів релігійних громад України з Російської Православної Церкви в Україні до Православної Церкви України, прийнято рішення, яким підтверджено можливість та законність таких переходів і відхилено заперечення Російської Православної Церкви в Україні проти цього.

Це рішення Великої Палати Верховного Суду має ключове значення, бо є першим серед низки судових спорів, ініційованих Російською Православною Церквою в Україні з початку активного процесу долучення релігійних громад до Православної Церкви України, ухваленим найвищою судовою інстанцією України.

Так, з початку 2019 року, Російською Православною Церквою в Україні було ініційовано більше 100 судових процесів в достатньо нових для українського судочинства спорах щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування. В силу такої новизни до 6 квітня цього року була відсутня позиція найвищої судової інстанції України в таких питаннях, наслідком чого була суперечлива судова практика судів нижчих інстанцій у вирішенні таких спорів.

Рішення ж Великої Палати Верховного Суду в обов’язковому порядку має враховуватися у спорах, які стосуються долучення православних релігійних громад до Православної Церкви України, та, тим самим, уніфікувати підхід судів України у їх вирішенні, захищаючи законне право релігійних громад на зміну юрисдикції.

6. Враховуючи все вище зазначене Священний Синод висловлює обурення широко вживаною прихильниками Московського Патріархату в Україні практикою захоплень храмів громад ПЦУ, вчинення перешкод у користуванні громадами ПЦУ їхнім майном та звершенні богослужінь, інформаційним, юридичним та силовим тиском прихильників РПЦ в Україні на громади ПЦУ та їхніх окремих членів, поширенням неправди про конфлікти, у які прихильниками Московського Патріархату втягнуті громади ПЦУ.

Синод закликає прихильників РПЦ в Україні припинити цю практику, зупинити розпалення релігійної ворожнечі, виявити конструктивне ставлення до свобідного волевиявлення віруючих і поважати його.

7. Користуючись нагодою Священний Синод вкотре закликає керівництво Московського патріархату в Україні не надіятися «на князів, на синів людських» (Псалом 145:3), на проросійських політиків та їхні впливи, а визнати правду, послідувати Томосу про автокефалію Української Православної Церкви і розпочати з Православною Церквою України конструктивний діалог.

 

Від імені Священного Синоду –                                                        Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України,

Предстоятель Православної Церкви України

***

 

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

24 травня 2021 року

 

Розпорядження №3

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

 

«Про затвердження ігумена Миколая (в миру – Хмарного Михайла Михайловича) намісником Свято-Вознесенського чоловічого монастиря»

1. У зв’язку зі смертю керівника та підписанта (представника) ігумена Феодосія (в миру Глинського Ярослава Івановича) релігійної організації «СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» (код ЄДРПОУ: 42252264), обрати на посаду керівника (намісника) релігійної організації «СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» (код ЄДРПОУ: 42252264) ігумена Миколая (в миру – Хмарного Михайла Михайловича), першим днем виконання обов’язків вважати 24 травня 2021 року.

2. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про релігійну організацію «СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» (код ЄДРПОУ: 42252264), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних зі зміною керівника даної юридичної особи.

 

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України

***

 

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

24 травня 2021 року

 

Постанова №4

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

 

«Про порядок надання благословення на постриження ченців та черниць у велику схиму (великий ангельський образ)»

З метою упорядкування практики надання благословення на постриження ченців та черниць у велику схиму (великий ангельський образ), Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України) постановляє:

1. В Православній Церкві України благословення на постриження ченців та черниць у велику схиму (великий ангельський образ) надається письмово Предстоятелем Православної Церкви України. Без наявності такого письмового благословення звершення постригу у велику схиму не дозволяється.

2. Для розгляду пропозицій щодо отримання благословення на постриження у велику схиму на ім’я Предстоятеля Православної Церкви України подаються наступні документи:

а) особисте прохання кандидата на постриження з додаванням автобіографії;

б) прохання єпархіального архієрея, у канонічному віданні якого перебуває кандидат;

в) письмова рекомендація настоятеля (намісника) / настоятельниці (ігумені) монастиря;

г) письмова рекомендація духівника.

3. Встановити, що кандидати на постриження у велику схиму повинні на час подання прохання перебувати у чернецтві не менше 20 років. Подання прохання раніше зазначеного строку повинне бути обґрунтоване виключними обставинами.

 

 Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України

***

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

24 травня 2021 року

 

Рішення №4

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

 

«Про відзначення у 2021 р. 1033-ї річниці Хрещення Руси-України»

Беручи до уваги встановлені державою обмеження на проведення масових релігійних заходів Священний Синод вирішив:

1. Провести 27-28 липня 2021 р. святкування 1033-ї річниці Хрещення Руси-України за наступним розпорядком:

– 27 липня ввечері – Всенічне бдіння у кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі м. Києва;

– 28 липня ранком – Божественна літургія у кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі м. Києва, після обіду – молебень біля пам’ятника рівноапостольному кн. Володимиру (без проведення хресного ходу).

2. Благословити єпархіальним архієреям сповістити духовенство і вірних про особливості цьогорічного святкування 1033-ї річниці Хрещення Руси-України, які не дозволяють  організувати традиційне паломництво вірних до Києва, а тому мають бути проведені на єпархіальному та парафіяльному рівнях з дотриманням відповідних приписів.

 

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України

***

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

24 травня 2021 року

 

Розпорядження №4

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

 

«Про затвердження монахині Єлікониди (в миру – Воєводи Олени Василівни) настоятелькою (ігуменею)  Жіночого монастиря на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці Вінницько-Барської єпархії»

Затвердити монахиню Єлікониду (в миру – Воєводу Олену Василівну) настоятелькою Жіночого монастиря на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці Вінницько-Барської єпархії.

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України

***

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

24 травня 2021 року

Постанова №5

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

«Про відкриття жіночого монастиря у Вінницько-Барській єпархії»

На прохання Преосвященного Симеона, митрополита Вінницького і Барського, Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України) постановляє:

 

  1. Утворити у складі Вінницько-Барської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) релігійну організацію «Жіночий монастир на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці Вінницько-Барської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)» за адресою м. Вінниця, вул. Магістратська, 162.
  2. Затвердити Статут релігійної організації «Жіночий монастир на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці Вінницько-Барської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)» (додається).

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України

***

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

24 травня 2021 року

Розпорядження №5

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

 

«Про затвердження Преосвященного Михаїла, митрополита Луцького і Волинського, керівником (священноархімандритом) Луцького Хресто-Воздвиженського Братського чоловічого монастиря Волинської єпархії»

Затвердити Преосвященного Михаїла, митрополита Луцького і Волинського, керівником (священноархімандритом) Луцького Хресто-Воздвиженського Братського чоловічого монастиря Волинської єпархії.

 

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України

***

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

24 травня 2021 року

 

Постанова №6

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

 

«Про відкриття чоловічого монастиря у Волинській єпархії»

Розглянувши прохання Преосвященного Михаїла, митрополита Луцького і Волинського, Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України) постановляє:

1. Утворити у складі Волинської єпархії Православної Церкви України релігійну організацію «Луцький Хресто-Воздвиженський Братський чоловічий монастир Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)» за адресою м. Луцьк, вул. Кондзилевича, 5.

2. Затвердити Статут релігійної організації «Луцький Хресто-Воздвиженський Братський чоловічий монастир Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)» (додається).

 

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України

***

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

24 травня 2021 року

 

Розпорядження №6

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

 

«Про включення нових членів комісії до Синодальної комісії

з канонізації святих»

За поданням Преосвященного Симеона, митрополита Вінницького і Барського, голови Синодальної комісії з канонізації святих, включити до складу комісії:

  • Преосвященного Кирила, єпископа Ужгородського і Карпатського;
  • протоієрея Богдана Огульчанського;
  • Євгена Олександровича Нікольского.

 Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України

***

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

24 травня 2021 року

 

Постанова №7

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

 

«Про призначення Преосвященного Павла (в миру – Юристого Василя Володимировича), єпископа Хмельницького і Кам’янець-Подільського, керуючим Хмельницькою єпархією Української Православної Церкви (Православної Церкви України)»

Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України) постановляє:

1. За підсумками голосування Преосвященного Павла, єпископа Одеського і Балтського, обрати єпископом Хмельницьким і Кам’янець-Подільським, звільнивши його з посади керуючого Одеською єпархією.

2. Призначити Преосвященного Павла (в миру – Юристого Василя Володимировича), єпископа Хмельницького і Кам’янець-Подільського, керуючим Хмельницькою єпархією Української Православної Церкви (Православної Церкви України).

 

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України

***

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

24 травня 2021 року

 

Постанова №8

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

 

«Про призначення Преосвященного Афанасія (в миру – Яворського Бориса Ігоровича), єпископа Одеського і Балтського, керуючим Одеською єпархією Української Православної Церкви (Православної Церкви України)»

Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України) постановляє:

1. За підсумками голосування Преосвященного Афанасія, єпископа Луганського і Старобільського, обрати єпископом Одеським і Балтським, звільнивши його з посади керуючого Луганською єпархією.

2. Призначити Преосвященного Афанасія (в миру – Яворського Бориса Ігоровича), єпископа Одеського і Балтського, керуючим Одеською єпархією Української Православної Церкви (Православної Церкви України).

 

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України

***

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

24 травня 2021 року

 

Постанова №9

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

 

«Про призначення Преосвященного Лаврентія (в миру – Миговича Михайла Михайловича), єпископа Луганського і Старобільського, керуючим Луганською єпархією Української Православної Церкви (Православної Церкви України)»

Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України) постановляє:

1. За підсумками голосування Преосвященного Лаврентія, єпископа Васильківського, обрати єпископом Луганським і Старобільським, звільнивши його з посади вікарія Київської єпархії.

2. Призначити Преосвященного Лаврентія (в миру – Миговича Михайла Михайловича), єпископа Луганського і Старобільського, керуючим Луганською єпархією Української Православної Церкви (Православної Церкви України).

 

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України

Завантажити